Galerija slika - Nove fotografije

Početna Novosti Projekti Galerija Lična karta škole

 

Slike:  

  1. Naša škola

  2. Nove slike - 2009.

  3. Sekcije

  4. Edukacija učenika u okviru projekata: inkluzivna nastava i razvijanje partnerskih odnosa (Dječija prava),

  5. Edukacija roditelja

  6. Edukacija nastavnika

  7. Stare fotografije 1 , 2.

  8. Stogodišnjica .

 

Sarajevo - dječija prava

 

Konjic

 

Sto godina rada škole

 

 

Druga faza uređenja školskog dvorišta

u Blatnici (vodenica, fontana, šahovsko polje)

Učenici boje školski zid

I još boje...

U Srebrenici

Takođe u Srebrenici

Medijateka

 

Proslava u Mladikovinama

Načelnik na proslavi u Mladikovinama

I još s proslave u Mladikovinama