Galerija slika - Edukacija učenika

Početna Novosti Projekti Galerija Lična karta škole

 

Slike:  

  1. Naša škola

  2. Nove slike - 2009.

  3. Sekcije

  4. Edukacija učenika u okviru projekata: inkluzivna nastava i razvijanje partnerskih odnosa (Dječija prava)

  5. Edukacija roditelja

  6. Edukacija nastavnika.

  7. Stare fotografije 1 , 2.

  8. Stogodišnjica .

 

 

Radionice dječijih prava održale su pedagozi Nada Uletilović, Biljana Tomić, Gordana L. Živković i  Aleksandra Štrbac i defektolog Mihajlo Franjić.

Radionica dječijih prava

Pedagog Aleksandra Štrbac

Pedagog Nada Uletilović

Radionica dječijih prava

Radionica dječijih prava

Radionica dječijih prava

Produkti radionica o dječijim pravima

Produkti radionica o dječijim pravima

 

Jedan zid u holu rezervisan za

informacije o dječijim pravima

Sanduče za pomoć učenicima

 

Radionica dječijih prava u Kamenici

G.L.Živković, pedagog

Radionica dječija prava Blatnica

Biljana Tomić, pedagog

Defektolog Mihajlo Franjić - praktičan rad sa djecom s posebnim potrebama