Galerija slika - Edukacija nastavnika

Početna Novosti Projekti Galerija Lična karta škole

 

Slike:  

  1. Naša škola

  2. Nove slike - 2009.

  3. Sekcije

  4. Edukacija učenika u okviru projekata: inkluzivna nastava i razvijanje partnerskih odnosa (Dječija prava)

  5. Edukacija roditelja

  6. Edukacija nastavnika.

  7. Stare fotografije 1 , 2.

  8. Stogodišnjica .

 

Edukaciju nastavnika u okviru projekata Inkluzivna nastava i Menadžment obavili su:

-   Profesor dr. Mile Ilić, sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci, magistar Draženko Jorgić sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci , magistar Petar Đaković načelnik za osnovno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete RS, Jelena Šipka - Republički pedagoški zavod, Belma Ljevaković - pedagog OŠ ''Kulin Ban'' Tešanjka, Emina Aličić - nastavnik OŠ ''Kulin Ban'' Tešanjka, pedagog Dragana Pozderović iz SMŠ '' Jovan Dučić'', Emir Džidić - program asistent ''Sezam'', Nada Uletilović - NVO ''Zdravo da ste''.

Prof. Dr. Mile Ilić

Prof. Dr. Mile Ilić i nastavnici

Dr Ilić i Mr Jorgić

Emina Aličič, nastavnik

 

Dragana Pozderović, pedagog

Jelena Šipka, defektolog

Belma Ljevaković, pedagog

 

Okrugli sto o inkluziji (predstavnici roditelja)

Okrugli sto - defektolog Mihajlo Franjić

Mr. Petar Đaković

 

Nenasilna komunikacija-radionica

 

 

Dječija prava-radionica

 

 

Dječija prava-radionica

 

Edukacija nastavnika, Mr Petar Đaković

 

Radionica: KREATIVNOST NASTAVNIKA U PRIPREMANJU I PLANIRANJU NASTAVE