Projekti

Početna Novosti Projekti Galerija Lična karta škole

 

Novi projekti:

-    ''Uređenje školskog dvorišta''

Ovaj projekat je osmišljen od strane učenika osmog razreda, a obuhvata uređenje cvijetnjaka, popločenje staze ''reket'' pločama, izgradnja tri manja bungalova, gdje učenici mogu da provode vrijeme zaštićeni od sunca i kiše. Direktor škole je pronašao donatore koji će finansijskim sredstvima (oko 10000KM) pomoći da se ideje učenika sprovedu.

-    ''RAZVIJANJE KREATIVNOSTI UČENIKA I NASTAVNIKA KROZ SLOBODNE AKTIVNOSTI (SEKCIJE) U SLOBODNO VRIJEME UČENIKA''

Projekat podržava Ministarstvo prosvjete i kulture RS (8000 KM). Sve aktivnosti odvijaju se u slobono vrijeme (ljetni raspust). Uključeni su učenici, nastavnici, roditelji i lokalna zajednica. Ovim projektom dobili smo 5 računara, laptop, projektor, video-kameru i digitalni aparat. U avgustu mjesecu otvaramo internet klub koji će koristiti ne samo učenici škole nego i omladina. Edukacija nastavnika na temu planiranje i pripremanje za nastavu krajem avgusta. Novinarska sekcija će raditi na izdavanju školskog lista ''OSNOVAC'', a šahovska, karate, dramska, ekološka radiće po programima koji će biti prezentovani za dan škole 21.09.2007.
 

 

Naša škola je uključena u sledeće projekte:

U okviru CES programa u školi radimo na projektu inkluzivna nastava koji nosi naziv:  ''Individualno planirana nastava i ostali vidovi individualizacije''.  Projekat pruža podršku školama koje imaju djecu sa posebnim potrebama a koja su uključena u redovna odjeljenja. Obuhvata edukaciju nastavnika, učenika i roditelja. Uključili smo eminentne stručnjake iz oblasti inkluzije, predavače i studente sa postdiplomskog studija za inkluziju pri Filozofskom fakultetu u Banja Luci, predstavnike Ministarstva prosvjete, Republičkog pedagoškog zavoda, defektologe - praktičare, kao i pedagoge osnovnih i srednjih škola. Individualno planirana nastava i ostali vidovi individualizacije (nastava različitog nivoa složenosti - programirana nastava), nužni su u radu sa djecom s posebnim potrebama. Nastavnici su shvatili potrebu planiranja i pripremanja za nastavu, da je svako dijete individua za sebe a naročito djeca s posebnim potrebama. Roditelji djece sa posebnim potrebama aktivno su se uključili u rad škole, rade zajedno sa nastavnicima, što je pokazalo izuzetne rezultate. Otpor roditelja prema školovanju svoje djece je ublažen jer se pokazalo u ova četiri mjeseca da i djeca s posebnim potrebama mogu da napreduju u obrazovanju. Edukacija učenika - dječija prava obuhvatila je učenike Blatnice, Kamenice i Slatine. U našoj školi nema otpor učenika prema djeci sa posebnim potrebama, čak štaviše, učenici im pomažu.  

 

          Drugi projekat u okviru CES programa je iz oblasti menadžmenta a nosi naziv ''Razvijanje partnerskih odnosa između naše škole (Republika Srpska) i škole ''Kulin Ban'' (Federacija BiH)''. Pošto je naša škola multietnička, imamo Bošnjake povratnike u Kamenici i Slatini, pokazala se potreba saradnje naše škole(RS) sa školom iz Federacije (OŠ ''Kulin Ban'' Tešanjka). Reforma obrazovanja insistira, između ostalog i na pravima djece povratnika. Privremeni sporazum o zadovoljavanju potreba djece povratnika, potpisan 05.03.2002. godine podrazumijeva uvođenje nacionalne grupe predmeta (maternji jezik i književnost, istorija, geografija, poznavanje prirode i društva, vjeronauka). Naša škola je taj sporazum ispoštovala, zato se nametnula potreba saradnje škola iz Republike Srpske i Federacije BiH. Ovaj projekat nam je omogućio više druženja djece iz Blatnice, Slatine i Kamenice, kao i druženje s djecom OŠ ''Kulin Ban'' Tešanjka. Zajedno smo odlazili u dječije pozorište u Banja Luci i u pozorište u Tešnju. Djeca su oduševljena. Nije bilo nikakvih problema i nastavićemo i dalje da sarađujemo. Nevladine organizacije ''Sezam'' iz Zenice i ''Zdravo da ste'' iz Banja Luke pružiće nam pomoć u daljim aktivnostima i mimo ovog projekta. 

-    Projekat koji finansira Fond za dječiju zaštitu a nosi naziv ''Pripremanje djece za polazak u školu''.

Projekat se realizuje u centralnoj školi Blatnica i područnoj školi Mladikovine. Rade dvije grupe. Djeca koja su prošla ove igraonice su samostalnija, druže se sa drugom djecom i znamo da snjima neće biti problema kad budu pošli u prvi razred.

Učenici naše škole osmislili su projekat ''SPORTOM KROZ ŽIVOT'', čiji je cilj da što više učenika uključimo u sportske sekcije, da animiramo lokalnu zajednicu da nas podrži i pomogne. Ovaj projekat finansijski su pomogli: NVO ''SEZAM'' Zenica, trgovine ''Ćelić'', poslastičarna ''Mladost'', frizerski salon ''Blatnica'' i trgovina ''Bojana''.

Posebno moramo da se zahvalimo zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica koja je pordržala naš projekat ''SPORTOM KROZ ŽIVOT'' i omogućila našim učenicima da koriste njihove sportske terene. Uvjerili smo se da ovaj zdravstveno-turistički centar rado sarađuje sa mladima, da ima sve uslove za organizaciju sportskih aktivnosti. Uostalom, uvjerite se sami na njihovoj web prezentaciji:       http://www.banja-vrucica.com