Galerija slika - Naša škola

Početna Novosti Projekti Galerija Lična karta škole

Slike:  

  1. Naša škola

  2. Nove slike - 2009.

  3. Sekcije

  4. Edukacija učenika u okviru projekata: inkluzivna nastava i razvijanje partnerskih odnosa (Dječija prava)

  5. Edukacija roditelja

  6. Edukacija nastavnika

  7. Stare fotografije 1 ,2.

  8. Stogodišnjica .

Slike naše škole, spoljašnjeg i unutrašnjeg dijela. Centralna škola. Škola u Kamenici.

 

 

Stari dio škole u Blatnici sagrađen 1950.

Dograđeni dio škole u Blatnici (1981. godine)

 Etno  soba  u  Blatnici

Staro selo u holu naše škole

Staro selo

Brvnara u Starom selu

Brvnara u Starom selu

 

Brvnara u Starom selu

 

Škola u Kamenici

Škola u Mladikovinama